Reparatii frigidere sector 1

APARATURĂ DE MĂSURĂ ŞI CONTROL

Aparatele cel mai des folosite pentru localizarea defecţiunilor în instalaţiile frigorifice sunt următoarele: manometru, termometru, higrometru, detectorul de pierderi, vacuummetru, ampermetru cu cleşte, megohmmetru şi polarimetru.

Reparatii frigidere sector 1

Instrumentele pentru localizarea defecţiunilor şi service din instalaţiile frigorifice trebuie să îndeplinească anumite exigenţe de siguranţă. Unele dintre aceste exigenţe pot fi clasificate astfel: precizie, rezoluţie, reproductibilitate şi stabilitate la variaţii de temperatură. Cele mai importante sunt precizia, rezoluţia şi reproductibilitatea.

Reparatii frigidere sector 1

Precizia (exactitatea) unui instrument este exactitatea cu care acesta este capabil să înregistreze o valoare a variabilei măsurate. Precizia este exprimată adesea în % (±) fie pentru întreaga scală (FS) sau pentru valoarea măsurată. Un exemplu de precizie pentru un anumit instrument este ± 2% din valoarea măsurată, adică acesta este mai sigur (mai exact) decât dacă precizia ar fi ±2% din FS.

Reparatii frigidere sector 1

Rezoluţia unui instrument este cea mai mică unitate de măsură care poate fi citită pe acesta. De exemplu, un termometru digital care arată 0,1°C ca ultima cifra pe scala de citire are o rezoluţie de 0,10°C. Rezoluţia nu este o expresie a exactităţii. Chiar cu o rezoluţie de 0,1°C, o precizie de 2 K nu este neobişnuită.

Reparatii frigidere sector 1

Reproductibilitatea unui instrument este capacitatea acestuia de a arăta în mod repetat acelaşi rezultat pentru o valoare de măsurare constantă. Reproductibilitatea este dată în % (±). Stabilitatea la variaţii de temperatură a unui instrument este modul în care şi în ce măsură se schimbă precizia sa absolută pentru fiecare °C de temperatură la care acesta este expus.

Reparatii frigidere sector 1

Stabilitatea la variaţii de temperatură este dată în % pe °C. Cunoaşterea stabilităţii la variaţii de temperatură a unui instrument este desigur importantă dacă se măsoară într-o cameră răcită sau într-un depozit de congelare.

Reparatii frigidere sector 1

Instrumentele electronice pot fi sensibile la umiditate. Unele pot fi deteriorate de condens dacă sunt puse în funcţiune imediat după ce au fost mutate dintr-un mediu mai rece într-unul mai cald. Ele nu trebuie puse în funcţiune decât după ce li s-a permis să se acomodeze la temperatura ambiantă. Nu se va utiliza niciodată un echipament electronic imediat după ce a fost luat dintr-un vehiculul de service rece şi introdus într-un mediu mai cald.

Reparatii frigidere sector 1