Reparatii frigidere sector 2

Reglarea şi calibrarea

Indicaţiile citite de pe instrumentele obişnuite şi, probabil şi unele dintre caracteristicile lor, se schimbă cu timpul. Toate instrumentele trebuie deci să fie verificate la intervale

Reparatii frigidere sector 2

regulate şi reglate dacă este necesar. Verificările simple care pot fi efectuate sunt descrise mai jos. Verificarea finală adecvată şi reglarea instrumentelor poate fi efectuată prin instituţiile de testări aprobate.

Reparatii frigidere sector 2

Manometrele pentru localizarea defecţiunilor şi service sunt în general de tip cu tub Bourdon (figura 1). Manometrele din instalaţie sunt de asemenea, de obicei, de acest tip. În practică, presiunea este aproape totdeauna măsurată ca suprapresiune. Punctul zero de pe scala de presiune este egal cu indicaţia normală a barometrului.

Reparatii frigidere sector 2

Manometrele cu o scală în presiune absolută arată circa 1 bar presiune atmosferică.

Ca regulă, manometrele de lucru, au una sau mai multe scale de temperatură pentru temperatura de saturaţie a agenţilor frigorifici uzuali (figura 2).

Reparatii frigidere sector 2

Manometrele trebuie să aibă un şurub de reglare accesibil pentru reglarea punctului zero, de ex. un tub Bourdon “este reglat” dacă instrumentul a fost expus la presiune mare pentru o perioadă. Manometrele trebuie să fie verificate în mod regulat după un instrument exact. Trebuie efectuată o verificare zilnică pentru a se asigura că manometrul arată 0 la presiunea atmosferică.

Reparatii frigidere sector 2

Vacuummetrele (figura 3) sunt folosite în frigidere pentru măsurarea presiunii în conducte în timpul şi după un proces de vacuumare. Vacuummetrele arată întotdeauna presiunea absolută (punctul zero corespunzând vidului absolut). Vacuummetrele nu trebuie să fie expuse în mod normal la suprapresiuni mari şi trebuie deci să fie instalate împreună cu un set de ventile de siguranţă pentru presiunea maximă admisă a vacuummetrului.

Reparatii frigidere sector 2

Termometrele electronice cu citire digitală sunt folosite pe scări largi pentru service. Exemple de versiuni de setări sunt senzori de suprafaţă, senzorii de cameră şi senzorii de inserţie. Precizia termometrului trebuie să nu fie mai mare de ± 0,1 K, iar rezoluţia trebuie să fie de 0,1 °C. Adesea este recomandat un termometru cu ac indicator cu bulb cu vapori şi tub capilar pentru reglarea ventilului de laminare termostatic (figura 4). De regulă este mai uşor să se observe variaţiile de temperatură cu acest tip de termometre.

Reparatii frigidere sector 2