Reparatii frigidere sector 3

  • Prescripţii referitoare la umplerea instalatiilor cu agenti frigorifici

Operaţiunile de umplere se execută de personal anume desemnat în scris de conducerea unităţii şi instruit corespunzător.

Se interzice efectuarea umplerii cu agent frigorific în timpul nopţii, intre orele 18-7.

Reparatii frigidere sector 3

Umplerea cu agent frigorific se va executa separat pe fiecare circuit (recipient, aparat, compresor etc.) bine stabilit.

Este interzis ca în circuitul de umplere să funcţioneze mai mult de un compresor.

În timpul executării operaţiei de umplere a instalaţiei cu agent frigorific, manipulantul tuburilor si mecanicii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat.

Reparatii frigidere sector 3

Accesul persoanelor străine în spaţiile unde sunt montate instalaţiile frigorifice va fi interzis.

La umplerea aparatelor cu agent frigorific în stare lichidă este interzisă depăsirea încărcăturii maxime admise.

Se interzice folosirea racordurilor de cauciuc (cu exceptia celor rezistente la presiune, deci cu inserţie metalică) între colectorul staţiei de încărcare şi butelii sau cisterne. La umplerea cu amoniac racordarea buteliilor sau a cisternelor se face prin ţeava de oţel fără sudură.

Reparatii frigidere sector 3

Umplerea instalaţiei direct din cisterna de cale ferată se face numai pentru instalaţii mari. Vagonul cisternă va fi blocat pe linie prin frânare şi saboţi de linie montaţi la ambele capete ale vagonului.

Umplerea instalaţiei din cisterna auto se face după frânarea şi blocarea cu saboţi de lemn la roţile din fată şi din spate

Reparatii frigidere sector 3

Pe conducta de legatură de la cisternă la staţia de umplere va fi prevăzut un robinet de închidere suplimentar.

Legăturile se vor face cu flanşă sau racord olandez. Se interzice umplerea fără funcţionarea unui manometru la staţia de umplere.

Dupa golirea cisternei de lichid se vor aspira vaporii de agent frigorific rămaşi în aceasta.

Reparatii frigidere sector 3

În cazul unui accident în timpul operaţiei de umplere (incendiu, spargeri de conducte sau aparate etc.) se va întrerupe umplerea.

În caz de incendiu cisterna va fi urgent îndepartată din zona, va fi chemată echipa de pompieri şi se va uda activ şi continuu cistema cu apă.

Buteliile din care se face umplerea instalaţiei trebuie să fie plasate în afara sălii maşinilor.

Reparatii frigidere sector 3

Înainte de racordare la staţia de umplere se va verifica fiecare tub, pentru a nu conţine o altă substanţă (se vor folosi indicatori chimici speciali).

Nu este permisă deschiderea forţată, prin lovire, a robinetului buteliei. În caz că se constată dificultăţi la deschidere, butelia va fi restituită furnizorului.

Nu este permisă deşurubarea capacului de siguranţă prin lovire sau repararea filetului acestuia.

Reparatii frigidere sector 3

Înaintea racordării la instalaţie, buteliile se aşează pe capre construite, la un unghi faţă de orizontală de 30°, cu o bună stabilitate şi cu racordul de ieşire al robinetului orientat lateral.

Reparatii frigidere sector 3

După golire se închide întâi robinetul buteliei, iar după aceea al staţiei; deconectarea buteliei de racord se va face lent şi cu atenţie.

Este interzisă încălzirea buteliilor, cisternelor etc. în timpul umplerii instalaţiei cu agent frigorific.

Reparatii frigidere sector 3