Reparatii frigidere sector 4

  1. Umplerea instalatiei cu agent frigorific direct

Umplerea cu agent frigorific a oricărui fel de instalaţie frigorifică se poate executa numai după ce s-au efectuat obligatoriu următoarele operaţii, care asigură buna funcţionare ulterioară:

Reparatii frigidere sector 4

  • încercarea de etanşeitate la presiune a întregii instalaţii;

  • suflarea şi uscarea instalaţiei;

  • rodarea compresorului;

  • verificarea instalaţiei electrice de forţă ;

  • verificarea instalaţiei de alimentare cu apă de răcire.

Pentru umplerea instalaţiei trebuie executate următoarele operaţii:

  • vacuumarea întregii instalaţii, cu ajutorul unuia dintre compresoare;

  • racordarea buteliei cu agent frigorific la ventilul de umplere al instalaţiei.

    Reparatii frigidere sector 4

Când manometrul de aspiraţie indică vid, se deschide uşor şi treptat ventilul buteliei cu agent frigorific (în prealabil s-a evacuate aerul din ţeava de umplere a agentului). Agentul frigorific din butelie pătrunde în instalaţia astfel vacuumată şi trece în vaporizator, de unde este aspirat de compresor, intrând în circuitul normal al instalaţiei.

Reparatii frigidere sector 4

Pentru a se stabili cu precizie ce cantitate de agent frigorific s-a introdus în instalaţie, se cântăreşte fiecare butelie, înainte şi după descărcare. Diferenţa dintre cele două cântăriri reprezintă tocmai cantitatea de agent frigorific introdus în instalaţie.

Reparatii frigidere sector 4

În timpul descărcării buteliilor nu este permisă încălzirea acestora cu flacără.

Calculul cantităţii de agent frigorific necesar unei instalaţii frigorifice se efectuează ţinându-se seama de volumul aparatelor şi conductelor ei şi de greutatea specifică a agentului frigorific lichid.

Reparatii frigidere sector 4

Umplerea procentuală (în volume) cu amoniac a diferitelor aparate ale instalaţiilor frigorifice este indicată în tabelul 1

Cantitatea de agent frigorific se calculează cu relaţia: m=ΣkV [kg]

în care: ΣV este suma volumelor tuturor aparatelor şi ţevilor instalaţiei, in l; ρ este densitatea agentului frigorific, în kg/dm3; k este coeficientul de umplere.

Reparatii frigidere sector 4

Trebuie să se ţină cont de faptul că agenţii frigorifici R404A, R507 şi R407C sunt amestecuri. Fabricanţii de agenţi frigorifici recomandă pentru R507 încărcarea sub formă de gaz sau lichid, în timp ce R404A şi în mod special R407C trebuie alimentaţi în formă lichidă. De aceea, recomandăm respectarea acestor prevederi ale fabricantului folosind un ventil de încărcare. Dacă cantitatea de agenţi frigorifici care trebuie încărcată este necunoscută, continuaţi încărcarea până când bulele sunt vizibile în dispozitivul de vizitare. În acest timp, trebuie să urmăriţi cu atenţie temperatura gazului de aspiraţie şi condensare pentru a garanta temperaturile normale de funcţionare.

Reparatii frigidere sector 4